Als U nog vragen heeft of opmerkingen stuur ons dan een WWW.SPARTAMET.ORG
De plaats om informatie over de
Spartamet ®, Saxonette ® en Rabbit ® te vinden.
Onderhoud, revisie en tekeningen.
Reviseren BING carburateur
2 schroeven verwijderen om de vlotterbak van de carburateur te verwijderen.
Sproeier met sleutel nr. 8 uit de carburateur draaien en spoelen in benzine. Alleen doorblazen met perslucht niet proberen om door te prikken. Soms is het filter een plastic kapje. Dit moet dan eerst verwijderd worden voordat de sproeier losgedraaid kan worden.
  O-ring aan de kant van de membraamplaat uit de carburateur verwijderen als dit nog niet gebeurd was bij het kaal maken van de motor.
Dekselplaat van de carburateur losmaken door de drie kruiskopschroeven los te draaien.
Dekselplaat voorzichtig naar buiten trekken.
Let op losse veertjes en O-ring.
Het contactveertje kan nu uit het carburateurhuis gehaald worden.
Aandrukveren van gashendel en chokehendel loszetten.
Schotelveer loshalen en aandrukveer verwijderen.
Gashendel verwijderen en de pen uit de gas schuif halen. De gas schuif kan nu via de onderkant uit de dekselplaat getrokken worden.
Bij de chokehendel ook de schotelveer en aandrukveer verwijderen. Ook de schotelveer boven op de choke schuif met onderliggende koperen ring en veer verwijderen.
Chokehendel en koperen ring wegnemen. Borgring op choke schuif verwijderen.
Ook de choke schuif kan nu aan de onderkant uit de dekselplaat getrokken worden.
De kortsluitplaat kan nu verwijderd worden.
Brandstof membraam met veer verwijderen.
Alle nog bruikbare onderdelen goed schoonmaken in benzine of DREUMEX (Dit is een schoonmaakvloeistof ook wel bekend als SOLVENT). Alles droogblazen met perslucht.
De sproeier terugplaatsen in het carburateurhuis en eventueel het losse filter weer over de sproeier monteren.
Vlotter in de vlotterbak plaatsen en kurken pakking goed op de vlotterbak plaatsen. Carburateurhuis rechtstandig op de vlotterbak plaatsen dusdanig dat de vlotternaald in het gat komt.
De twee kruiskop schroeven met veerring plaatsen en stevig aandraaien. Hierna d.m.v. schudden controleren of de vlotter vrij beweegt. Als U de vlotter niet hoort vlotterbak verwijderen en opnieuw plaatsen.
Gas schuif (1) plaatsen met het losse plaatje naar buiten.
Choke schuif (2) plaatsen.
Contactveer (3) plaatsen.
Papieren pakking (4) op het carburateurhuis plaatsen.
Let op! De pakking kan op 2 manieren geplaatst worden.
O-ring (5) monteren.
De kortsluitplaat over gas- en choke-schuif tot aan het carburateurhuis drukken. Zorg dat het contact aan de onderzijde in de goede stand staat en dat de pen aan de onderzijde in de contactveer komt. Door de choke schuif voorzichtig omhoog te trekken controleren of het kortsluit contact werkt.
Brandstof membraam en drukveer monteren.
Dekselplaat met 3 kruiskop schroeven vastzetten (tussen gas en choke is de lange schroef). Borg ring op de choke schuif monteren.
Koperen ring op choke schuif plaatsen. As met schotelveer, aandrukveer en choke hendel monteren.
Koperen ring en drukveer op choke schuif plaatsen.
Op de drukveer (1) een koperen ring en schotelveer monteren. Aandrukveer (2) op de choke hendel monteren. Meeneem stift (3) in de gas schuif plaatsen. Borgen met een druppel 10 seconden lijm.
Gas hendel met aandrukveer monteren. Borgen met een schotelveer.
Stationair stelschroef in de gas hendel monteren.
O-ring in de carburateur plaatsen. De carburateur is nu klaar voor gebruik.
Gehost door:

Totaal bezoekers:
Bezoekers online:

Laatste update: 3-07-2017

© Sekeris Supply & Support
Gesponsord door:

Doe een donatie om deze site in de lucht te houden.